จำหน่ายวัสดุพลาสติกรีไซเคิล

วันที่:

บริษัท ไทพลาส รีไซเคิล จำกัด 
Taiplas Recycle Co., Ltd.
จำหน่ายเกล็ดบด เม็ดพลาสติก
 


ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้น โดยกระบวนการของการทำพลาสติกนี้มีแนวทางในการสร้างชิ้นงานพลาสติกที่แตกต่างกัน เช่น การฉีดพลาสติก การเป่าพลาสติก หรือการอัดพลาสติก ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นล้วนแล้วแต่จะต้องเกิดขยะพลาสติกอย่างมากมาย แต่ทราบหรือไม่ว่าชิ้นส่วนพลาสติกเหล่าที่เหลือใช้สามารถนำกลับมารีไซเคิลแล้วใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง 
 

จำหน่ายเม็ดพลาสติก
จำหน่ายเม็ดพลาสติก


จำหน่ายเม็ดพลาสติก

 

จำหน่ายเม็ดพลาสติก PP Natural Pellet จำหน่ายเม็ดพลาสติก PP White Pellet จำหน่ายเม็ดพลาสติก PP Black Gray Pellet จำหน่ายเกล็ดบด POM Black ที่ได้จากการรีไซเคิลพลาสติกเหลือใช้จากโรงงาน จากอุตสาหกรรม หรือจากครัวเรือน การทำพลาสติกเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลใหม่ทำให้ลดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากได้ อีกทั้งเรายังได้มีการหมุนเวียนการใช้พลาสติกทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกด้วย 

บริษัท ไทพลาส รีไซเคิล จำกัด โรงงานจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จำหน่ายวัสดุพลาสติกพลาสรีไซเคิล เพื่อให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจการขึ้นรูป นำพลาสติกไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติก แก้วพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ถุงพลาสติก ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ และอื่นๆอีกมากมาย 

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ไทพลาส รีไซเคิล จำกัด

taiplasrecycle.brand.co.th 


 

79
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag